Chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Công ty nội thất Việt Ánh không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

Họ và tên; Điện thoại; Email; Tên đơn vị; Tin nhắn yêu cầu.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Công ty nội thất Việt Ánh sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

+ Hỗ trợ tư vấn thông tin sản phẩm, dịch vụ khách hàng

+ Giải quyết những khiếu nại thắc mắc chất lượng cho khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN        

Đối với thông tin cá nhân, Công ty nội thất Việt Ánh chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu xóa bỏ.

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN         

➤ Kho Hà Nội: phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Hotline: 09664.57775

➤ Kho Hà Nam: Khu đô thị Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Hotline: 09671.57775

➤ Kho Thanh Hóa: Lô CC3, 2 kcn Tây Bắc Ga, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa

Hotline: 03789.57775

5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Tại Công ty nội thất Việt Ánh, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Công ty nội thất Việt Ánh cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.